Kot jako gatunek inwazyjny w Polsce – przyczyny i konsekwencje wpisania kota na listę gatunków inwazyjnych

W ostatnim czasie naukowcy pracujący w Instytucie Ochrony Środowiska Polskiej Akademii Nauk zakwalifikowali kota domowego jako gatunek inwazyjny. Podobne kroki podjęło wiele instytucji naukowych z różnych krajów Unii Europejskiej. Dlaczego?