Ogon kota – cenne narzędzie komunikacji i wspomagania równowagi. Po co kotu ogon?

Ogon kota jest dla ciebie wielką tajemnicą? Ten okazały dodatek ma nie tylko funkcję ozdobną, ale też praktyczną. Po co kotu ogon? Potrzebny jest mu do komunikacji wewnątrz- i międzygatunkowej, a także do zwinnego poruszania się.